Tourist information
Welcome to tourist information, ticket sales and a friendly chat in the center of Honningsvåg.

Opening hours

Mon - Fri 11.00 - 14.00

Call us

+47 78 47 70 30

Visit us

Fiskeriveien 4, 9750 Honningsvåg


Visit Nordkapp A/S er destinasjonsselskap i Finnmark. Vi eies av reiselivsbedrifter og 3 kommuner i regionen nærmest Nordkapp. Selskapet har 4 ansatte og har som mål å bli større gjennom videre utvikling og markedsføring av regionen. På noen områder ivaretar selskapet oppgaver for hele Finnmark. For å lede utviklingen av selskapet og Nordkapp som reisemål søker vi ny reiselivssjef for Nordkapp.

Reiselivssjef for Nordkapp

Arbeidsoppgaver:

Den nye reiselivssjefen skal sammen med selskapets styre ha ansvar for strategi, drift og utvikling av selskapet. Oppdraget er å gjøre Visit Nordkapp AS til et destinasjonsselskap som kan samle offentlige og private aktører om felles mål for næringen i regionen. Stillingen skal:

• Ha det overordnende ansvaret for samarbeidet med våre partnerbedrifter.

• Oppretholde og styrke dialogen med våre eiere og samarbeidspartnere i og utenfor regionen

• Ha ansvar for opplæring av personalet og tiltak som bidrar til kompetanseheving i næringen

• Sikre selskapets økonomi ved å ha fokus på økonomistyring og finansiering

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

• Fagkompetanse innen relevante fag som ledelse, økonomi og reiseliv

• Erfaring med personalledelse, økonomistyring og markedsarbeid

• Kjennskap til reiselivsnæringen og offentlig forvaltning

Ønskede personlige egenskaper:

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• Evnen til å lede medarbeidere mot felles mål

• God på å vedlikeholde og utvikle nettverk

• Målrettet med gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

• En utfordrende jobb på et velkjent reisemål

• En selvstendig jobb med stor mulighet for faglig utvikling.

Lønn og arbeidsbetingelser etter avtale.

Skriftlig søknad vedlagt CV, attester og vitnemål sendes direkte til styreleder på e-post.

Nærmere informasjon ved henvendelse til styreleder Arvid Bye, telefon 90 20 56 43 eller e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søknadsfrist 15. oktober