Dette er vårt første nyhetsbrev på svært lang tid. Vi befinner oss i en oppbyggingsfase hvor mange ting skjer, og mye er under utvikling. Dette vil i stor grad påvirke dere som aktører og partnere, derfor er vi opptatt av å holde dere informert. Av den grunn er det gledelig at vi har fått et system for nyhetsbrev på plass.

 

Nyhetsbrev på nett

Våre nyhetsbrev vil også være tilgjengelig på nett og dere kan selvfølgelig melde dere av når som helst - og på igjen om det skulle være ønskelig. Systemet for nyhetsbrev er fortsatt under utvikling, og vi regner med å ha alt ferdig innen kort tid. Dette vil gjøre oss i stand til å holde dere oppdatert hva som skjer og hva vi jobber med.

 

Del med oss

Etter hvert vil vi også ha dere med på våre nyhetsbrev. Dermed kan dere holde kolleger og bransjen oppdatert om nye tilbud, produkter og utvikling ellers. Vi gleder oss til å få vårt system i bruk, og lover hyppigere oppdateringer. Dette gir oss muligheten til å opprette en tettere dialog i forhold til hva vi gjør og hva som skjer i bransjen ellers.

Vårløsning?

Det er nok litt tidlig å annonsere våren, selv om mai er like rundt hjørnet. Og med mai øker antallet besøkende, og flere besøkende betyr mer å gjøre for mange av dere. Det er under en måned til det første cruiseskipet anløper. 14. mai legger Adonia til kai, og da er vi i gang. I mellomtiden gjør vi klar turistinformasjonen og fortsetter arbeidet med å utvikle området vårt som reisemål.

Les mer om hva som er på gang ved å trykke her!