Våre nettsider har bokstavelig talt gått ut på dato. Derfor er nye sider under utvikling. Vi har kommet så langt at de nye sidene allerede er publisert på internett.

Responsiv design

De nye nettsidene er bygget "responsive". Det betyr i praksis at nettsidene tilpasser seg den besøkende, det være seg om gjesten bruker mobiltelefon, nettbrett eller sitter foran en stor skjerm. Dette er fremtiden og gir oss nye muligheter. Uansett hvilken plattform våre gjester har, vil nettsidene tilpasse seg. Dermed står vi godt i forhold til dagens og fremtidens løsninger.

Innhold og mangel på innhold

Innholdet fra den tidligere utgaven av våre nettsider er ført over til de nye sidene. Vi har oppdatert noe av innholdet, men mye gjenstår. Blant annet ser vi at flere av dere ikke var synlig på disse sidene, og at mange har informasjon som mangler eller har gått ut på dato. Her gjenstår det altså en del arbeide. Vi kommer derfor til å ta kontakt innen rimelig tid i forhold til oppdatering av tekst og bilder. Dere kan selvfølgelig på eget initiativ ta kontakt for å endre eller legge ut oppdatert informasjon. Informasjonen som er på sidene nå er altså mer eller mindre den samme som på den tidligere utgaven.

Oransje?

Layout og design er ikke endelig fastsatt. Vi befinner oss midt i en reisemålsutvikling som vil gi oss et nytt ansikt utad. Derfor er logo, fargevalg og grafisk identitet å anse som midlertidig. Det kan også være at vi endrer disse underveis. Innhold og teknisk ramme vil imidlertid bestå.

Booking

Vi har valgt å bruke en bookingløsning som heter Citybreak. Denne vurderes som en ypperlig løsning for oss og våre aktører, enten de vil selge på egen nettside, vår side eller begge steder. Citybreak gjør dere i tillegg salgbare på VisitNorway og NordNorsk reiseliv sine sider. Vi kommer tilbake med mer informasjon om denne løsningen senere.

3 språk

Vi beholder en løsning med tre språk. Men vi ser for oss nettsider på enda flere språk. Vi vil underveis se nærmere på hvilke nasjonaliteter og land som oppsøker våre nettsider, og på dette grunnlaget vurdere hvilke språk som er hensiktsmessige. Men allerede nå tenker vi at kanskje russisk, spansk, fransk og japansk kan være gode alternativer. Og etter hvert kinesisk?

En plattform for andre

Vi har en tett samarbeide med andre destinasjonsområder, deriblant Hammerfest. Hammerfest ønsker seg vår løsning på nett og dette er noe vi kommer til å levere. Dermed oppstår det nye muligheter for et godt digitalt samarbeide mellom gode naboer. Også andre områder kan være aktuelle og vi ser frem til et nærmere samarbeid med reisemålene rundt oss. Ved å stå sammen vil alle parter bli sterkere.

Veien videre

Vår løsninger på nett vil fortsatt være under utvikling. Vi kommer til å legge til ny funksjonalitet, nytt innhold og forbedre plattformen kontinuerlig. Vi vil i stor grad ha fokus på gode bilder, tekst og video. Til dette er vi avhengig av dere. Mange av dere har allerede bilder og tekst av høy kvalitet. Viktigst er selvfølgelig kvaliteten på deres produkter og tjenester - og vi ser frem til å formidle disse til den reisende både på nett og i turistinformasjon.